Vereisten WW uitkering

De duur van de uitkering is per persoon verschillend en heeft vooral te maken met de hoeveelheid arbeidsjaren je er al op hebt zitten.

Hoe lang duurt de WW uitkering?

Iedereen die recht heeft op een WW uitkering krijgt deze voor minimaal 3 maanden. In de eerste 2 maanden krijg je dan 75% van je dagloon en in de derde maand 70%. Mocht je langer recht hebben op de WW uitkering, dan krijg je voor deze maanden ook 70% van je dagloon.

duur ww uitkering

Om te zien of jouw uitkering na deze drie maanden nog doorgezet kan worden, kijkt de daarvoor bevoegde instantie naar jouw arbeidsverleden. Het zou dus best kunnen dat jouw werkloosheids uitkering afloopt voordat je een nieuwe baan hebt. Om dan nog een inkomen in de vorm van een uitkering te krijgen, ben je aangewezen op de bijstand.

Of jouw WW uitkering nog langer duurt dan de drie minimum maanden is afhankelijk van de jareneis. De jareneis wordt gebruikt om te berekenen hoeveel extra maanden je een WW uitkering kan krijgen.

Op de duur van de WW uitkering zit een maximum. Iedereen kan maximaal 38 maanden een WW uitkering krijgen. Hierna stopt deze ongeacht of je al een nieuwe baan hebt gevonden.

Per 1 januari 2016 wordt de duur van de WW uitkering verkort. De maximale aantal maanden wordt dan teruggebracht naar 24 maanden.

Zoals al eerder geschreven moet je om in aanmerking te komen voor het minumum van 3 maanden WW uitkering wel het afgelopen jaar minimum zesentwintig weken hebben gewerkt.

Duur WW Uitkering na de drie basis maanden

Hoeveel maanden de WW aan jouw wordt uitgekeerd na de drie eerste maanden wordt alsvolgt bepaald.

Allereerst wordt gekeken of je voldoent aan de zogenoemde jareneis. Er wordt gekeken of je de afgelopen vijf jaren voordat je je baan verloor minimaal vier jaren hebt gewerkt. Is dit het geval, dan wordt er gekeken of je in deze vier jaar ieder jaar voor minstens 52 dagen uitbetaald bent. Pas als dit het geval is, wordt de duur van je WW verlengd na de drie basis maanden.

Als je aan de bovenstaande eisen voldoet, dan krijg je voor elk jaar dat je hebt gewerkt een maand extra WW uitkering, tot het genoemde maximum van 38 maanden (waarvoor je dus 38 jaar moet hebben gewerkt).

Je kunt hier berekenen hoeveel WW je uitgekeerd zou kunnen krijgen.


Hoogtewwuitkering.com is een puur informatieve site. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

X Wij gebruiker cookies. Als u gebruikmaakt van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. meer informatie ok